Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär bland annat att skapa förutsättningar och stödja ett gott och långsiktigt företagsklimat. Vi ska främja en god hushållsekonomi genom att exempelvis informera och utbilda inom sparande, ekonomi och etiska placeringar. Till exempel håller vi utbildningar inom privatekonomi i skolorna på Öland.

Ekologisk hållbarhet

Under punkten ekologisk hållbarhet finns det riktlinjer för hur vi ska arbeta med konkreta aspekter som hur bankens arbete påverkar miljön. Till exempel ska el från förnybara källor användas i vår fastighet, det finns avtal om hur olika typer av avfall ska hanteras och de tjänsteresor som inte går att ersätta med videokonferenser klimatkompenseras med pengar till trädplantering.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär bland annat att vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra samarbetspartners, och att vara aktiv och engagerad i det lokala samhällets utveckling. Läs mer om vårt samhällsengagemang.

Hållbarhetsarbetet hos oss styrs av vår Hållbarhetspolicy. Policyn säkerställer att vi arbetar strukturerat med hållbarhet och att hållbarhetsperspektivet är en integrerad del av vår verksamhet.