Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov

Senaste 12 månaderna

2020 Q4

Kapitaltäckning 2020-12-31

Internt bedömt kapitalbehov 2020-12-31

Information om likviditetsrisk 2020-12-31

2020 Q3

Kapitaltäckning 2020-09-30

Internt bedömt kapitalbehov 2020-09-30

Information om likviditetsrisk 2020-09-30

2020 Q2

Kapitaltäckning 2020-06-30

Internt bedömt kapitalbehov 2020-06-30

Information om likviditetsrisk 2020-06-30

2020 Q1

Kapitaltäckning 2020-03-31

Internt bedömt kapitalbehov 2020-03-31

Information om likviditetsrisk 2020-03-31

 

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy 2021-03-05

Ersättningspolicy 2020-04-24

Pelare 3-rapport

Pelare 3-rapport Ölands Bank 2020