Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov

Senaste 12 månaderna

2023 Q3

Kapitaltäckning 2023-09-30

Internt bedömt kapitalbehov 2023-09-30

Information om likviditetsrisk 2023-09-30

2023 Q2

Kapitaltäckning 2023-06-30

Internt bedömt kapitalbehov 2023-06-30

Information om likviditetsrisk 2023-06-30

2023 Q1

Kapitaltäckning 2023-03-31

Internt bedömt kapitalbehov 2023-03-31

Information om likviditetsrisk 2023-03-31

2022 Q4

Kapitaltäckning 2022-12-31

Internt bedömt kapitalbehov 2022-12-31

Information om likviditetsrisk 2022-12-31

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy 2023-01-25

Pelare 3-rapport

Pelare 3-rapport Ölands Bank 2022