Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov

Senaste 12 månaderna

2022 Q4

Kapitaltäckning 2022-12-31

Internt bedömt kapitalbehov 2022-12-31

Information om likviditetsrisk 2022-12-31

2022 Q3

Kapitaltäckning 2022-09-30

Internt bedömt kapitalbehov 2022-09-30

Information om likviditetsrisk 2022-09-30

2022 Q2

Kapitaltäckning 2022-06-30

Internt bedömt kapitalbehov 2022-06-30

Information om likviditetsrisk 2022-06-30

2022 Q1

Kapitaltäckning 2022-03-31

Internt bedömt kapitalbehov 2022-03-31

Information om likviditetsrisk 2022-03-31

 

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy 2022-03-18

Pelare 3-rapport

Pelare 3-rapport Ölands Bank 2021