Skip to content

Skaffa konto - välj bland våra bankkonton

Man och kvinna tittar på en datorskärm

Vi har flera olika typer av bankkonton - både transaktionskonton och sparkonton som alla omfattas insättningsgarantin.

Våra transaktionskonton

 • Privatkonto

  Du kan ansluta alla våra användbara tjänster för att hantera in- och utbetalning till ditt Privatkonto.

  Privatkonto
 • Ungdomskonto

  På kontot kan barn få in sina pengar och sköta sina betalningar. Swish och bankkort kan kopplas till kontot. För barn och unga upp till 21 år.

  Ungdomskonto
 • Valutakonto

  Valutakonto kan vara bra för dig som får återkommande betalningar som pension eller lön i annan valuta än i svenska kronor.

  Valutakonto

Vill du ha ett konto för sparande?

Utbetalningar till ditt konto

Om våra bankkonton

Vad är ett bankkonto?

Ett bankkonto är ett finansiellt konto hos en bank. Alla konton har ett unikt nummer som kallas bankkontonummer. Detta består av clearingnummer och kontonummer.. På kontot bokförs alla dina transaktioner, till exempel insättningar, uttag eller köp beroende på vilken typ av konto det rör sig om. Resultatet av transaktionerna kallas saldo. 

Dispositionsrätt - rätt att använda en annan persons konto

Dispositionsrätt, eller uttagsrätt, innebär att en person med kontohavarens medgivande har rätt att använda en annan persons konto. Personen som disponerar kontot har endast möjlighet att ta ut pengar från kontot och veta saldot. Behöver du lägga till eller ta bort en dispositionsrätt på något av dina konton, är du välkommen att kontakta oss.

Tips! Kontoutdrag, avsluta konto, gemensamt konto och lös in avi

Vi byter ut konton som inte längre används

Vi ser kontinuerligt över och förenklar vårt utbud. I detta arbete byter vi ut konton som vi inte längre erbjuder. Om du har ett sådant konto hos oss kan det därför ha ersatts med ett likvärdigt konto. Du har kvar samma kontonummer och tjänster kopplade till kontot. Om du har valt ett eget namn på ditt konto i internetbanken så kommer du inte att märka någon skillnad.