Magnus Lagerlöf

Född 1971, Exportingenjörsexamen, VD / CEO
Ekerum Resort Öland, Sverige – resort & fastighets branschen.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB

Styrelseledamot och ingår i bankens Risk- och revisionsutskott.

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2022
11 av 12 Styrelsemöten

4 av 5 Risk- och revisionsutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2016

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB och Sparbanksstiftelsen Öland

 

Andra uppdrag

Inga andra uppdrag

 

Arbetslivserfarenhet i urval

VD, ägare och grundare Grow to Great, Spanien, Director & General Manager
Ocean Estates International, Spanien, Manager European Telecom Market
Glenair Nordic, Sverige/England/USA

Magnus Lagerlöf