Lars Wiberg

Född 1956, Pensionär, Föreläsare & konsult i enskild firma, lång erfarenhet inom bank.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank

Styrelseledamot och ingår i bankens kreditutskott.

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2022

12 av 12 Styrelsemöten

25 av 25 Kreditutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

Tidigare lantbruksspecialist och rådgivare inom lantbruk på Ölands Bank.

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Andra uppdrag

Ordförande i vägförening, Bårstad-Barkestorp
Revisor i Kalmars lokala LRF-avdelning

 

Arbetslivserfarenhet i urval

Lantbruksspecialist på Ölands Bank samt rådgivare med inriktning lantbruk på Växa. Föreläsare inom lantbruksfrågor.

Peter Balatzsi