Håkan Johansson

Född 1964, Fil Kand i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet, Entreprenör och Styrelseledamot.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB

Vice Styrelseordförande, ledamot i bankens Risk- och revisionsutskott, ledamot i bankens Ersättningsutskott och ordförande i bankens Inovationsutskott.

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2022
12 av 12 Styrelsemöten
5 av 5 Risk- och revisionsutskott

3 av 3 Inovationsutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2015, i styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB 2010-2022, 25 år i olika befattningar på Swedbank AB

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB och Sparbanksstiftelsen Öland

 

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Finepart Sweden AB, Styrelseledamot i Indecap AB, Styrelseordförande J3 Innovation AB, Styrelseledamot och delägare i Fedelta Finance AB samt driver Empathy One HB.

 

Arbetslivserfarenhet i urval

Chefspositioner Swedbank AB

Håkan Johansson