Bo Johansson

Född 1965. Lantmästare ek. gren, Egenföretagare inom redovisning, företagsekonomi och rådgivning.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB

Styrelseledamot

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2020
17 av 21 Styrelsemöten
15 av 17 Kreditutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2018

 

Bankspecifik utbildning
Styrelseutbildning för ledamöter i bankstyrelse 2 dgr i SR:s regi

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB och Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Andra uppdrag

Ordförande i Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter sedan 2009  

 

Arbetslivserfarenhet i urval

Anställd på LRF Konsult sedan 1991 i olika roller.
Affärsrådgivare med huvudsakliga arbetsuppgifter att gå in i små och medelstora företag och vara bollplank och rådgivare i samband med strukturförändringar, investeringsprojekt samt företagsledarfrågor. Hjälper även företag med att upprätta marknadsplan och riskstrategi.
2017 - Regionalt ansvarig för affärsrådgivningen inom LRF Konsult i region Öst (Kalmar-, Jönköpings-, Östergötlands-, Sörmlands- och Gotlands län).
2010-2017 Arbetat som kontorschef för Kalmar, Emmaboda och Färjestaden med 35 medarbetare.
Eget företag inom lantbruk och entreprenad, Treans Lantbruk AB


Tidigare erfarenhet – övrigt:

Styrelseledamot i Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter sedan 2004

Bo Johansson