Angelique Aron

Född 1973, MBA International Business Academy, Stockholms Universitet. Chef för Loyalty & Service inom GBC&S, Group Brand, Communication & Sustainability, Swedbank.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank

Styrelseledamot.

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2022

11 av 12 Styrelsemöten

 

Bankspecifik erfarenhet

Lång erfarenhet av olika befattningar inom Swedbank och SEB.

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Andra uppdrag

Inga andra uppdrag av betydelse för styrelseuppdraget.

 

Arbetslivserfarenhet i urval

Olika befattningar inom Swedbank och SEB sedan 1997, varav olika chefsbefattningar sedan 2007.

Peter Balatzsi