Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om oss

Klagomål och visselblåsning

Dina synpunkter är viktiga för vår utveckling. För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi att du framför dina synpunkter till oss.

 

Hjälp oss att bli bättre!

Lämna ett klagomål

Klagomål - Så här gör du

I de allra flesta fall är det lättast att lösa ett problem om du vänder dig direkt till den som gett dig anledning att klaga.

Så är det något som rör det bankkontor du brukar gå till eller någon som arbetar där är vänder du dig dit.

Vill du av någon anledning inte prata med den personen kan du vända dig till någon av våra chefer på bankkontoret. Du kan också kontakta klagomålsansvarig.

Lämna gärna ditt klagomål skriftligt. Beskriv vad som hände, när det hände, vilka som var inblandade, vem du är och hur vi kan komma i kontakt med dig.

Klagomålsansvarig i Ölands Bank är Håkan Elgan.

Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig

Postadress

Ölands Bank AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 26
387 21 Borgholm

Telefon

0485-150 00

E-post

Är du fortfarande inte nöjd eller vill anmäla en regelöverträdelse?

Oberoende instanser vid klagomål

Är du missnöjd med hur banken hanterar ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämden, ARN.

Konsumenternas Bankbyrå är en självständig aktör som ger information och råd i frågor som rör banker och andra institut. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndighet för banker och försäkringsbolag) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Länk till mer information om konsumentvägledare på Konsumentverket

Rapportering av regelöverträdelser, sk. "Visselblåsning"

Om ärendet rör en upplevd regelöverträdelse kan du även kontakta regelefterlevnadsfunktionen (extern):

Ostkustens Risk & Compliance AB
Compliancefunktionen
Box 322
593 24 Västervik

E-post:


Anmälan ska gälla en konkret misstanke om att banken brutit mot gällande regelverk. Ange vad ärendet avser, vilket regelverk du anser att banken brutit mot samt – om du inte vill vara anonym – kontaktuppgifter. Vill du vara anonym går det bra. Tänk på att använda postadressen om du vill vara säker på att vara helt anonym.