Meny

Bli föreningskund

Kul att ni vill bli föreningskund hos oss. Här hittar ni information om hur ni ansöker för er förening om att bli kuns hos oss. Ideella föreningar kan ansöka direkt online.

Kvinnlig fotbollstränare packar in fotbollar i bilen

Ideell förening - förutsättningar för din ansökan

 • Föreningen har ett organisationsnummer hos Skatteverket.
 • Du som fyller i ansökan behöver ha Mobilt BankID
 • Alla dokument enligt nedan checklista måste du har tillgängliga digitalt och kan skickas in direkt med ansökan.

Checklista - Förberedelser innan du kan ansöka

 1. Beslut om företrädare

  Ni måste ha beslutat vem eller vilka personer som ska företräda föreningen gentemot Ölands Bank. Det vill säga vem som är behörig att administrera föreningens konton och tjänster samt är fullmaktshavare enligt blanketten "Fullmakt ideell förening".
  Det är viktigt att beslut om vem som företräder föreningen, samt hur, är tydligt dokumenterat i ett årsmötes- eller styrelseprotokoll, beroende på stadgars bestämmelser. Använd vår mall för protokoll med exempel på beslutsformulering om företrädare gentemot Ölands Bank. 

  Mall för protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

  Mall för styrelsemötesprotokoll (pdf)

 2. Fyll i "Fullmakt ideell förening"

  Föreningens ordförande och kassör samt eventuellt ytterligare företrädare gentemot Ölands Bank som ni utsett ska skrivas in i dokumentet ”Fullmakt ideell förening”. Fullmakten är obligatorisk och ska både skickas in med ansökan digitalt, samt tas med i original till kontoret när ansökan är godkänd.
  Fullmakt ideell förening (pdf)

  Läs mer om hur det fungerar med företrädare och fullmakt: Ideella föreningar, företrädare och fullmakt (pdf) 

 3. Skanna och spara följande dokument digitalt

  - Senast antagna stadgar.
  - Protokoll från konstituerande möte alternativt senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald.
  - Protokoll från mötet där företrädare gentemot Ölands Bank beslutats.
  - Fullmakt ideell förening
  - Annan dokumentation såsom Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och budget.
  - Protokoll  och Fullmakt ska vara fysiskt vidimerade.

  Det här ska stadgarna och protokollen innehålla

 4. Förbered svar på frågor om er förenings verksamhet

  Då alla frågor om er föreningens verksamhet måste besvaras vid ett och samma tillfälle i den digitala ansökan är det viktigt att ni är förberedda. Skriv gärna ut och gå igenom checklistan och frågorna tillsammans i styrelsen.

  Checklista med frågorna och begreppsförklaring (pdf)

Har ni frågor?

Slå oss gärna en signal på 0485 - 150 00, så hjälper vi er igång.

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening

Vill er förening bli kund i banken eller är ni redan kund och har gjort förändringar i föreningen som påverkar relationen till banken?

Välkomna in till oss så hjälper vi dig!