Hoppa till textinnehållet

Jag vill bli företagskund i Ölands Bank

Fyll i nedan formulär så påbörjar du din ansökan om att bli företagskund hos oss. Vi tar kontakt med dig när vi har gått genom dina uppgifter för att boka in ett möte. Vi hör normalt av oss inom 1-2 veckor.

 

Vi hörs!

Påbörja din ansökan

Är företaget nystartat? (obligatoriskt)
  • Är företaget nystartat bifogar du budget och affärsplan i ett e-postmeddelande till info@olandsbank.se
  • Är företaget inte nystartat bifogar du senaste bokslut samt resultat- och balansrapport för innevarande verksamhetsår till info@olandsbank.se.
Har du tagit kontakt med ALMI, Nyföretagarcentrum eller liknande? (obligatoriskt)

Vem ska företräda firman? Firmatecknare:

Person 1

Kund i Ölands Bank? (obligatoriskt)

Person 2

Kund i Ölands Bank?

Ägare av bolaget

Ägare 1

Kund i Ölands Bank? (obligatoriskt)

Ägare 2

Kund i Ölands Bank?
Är ägandet ett bolag?

Politiskt utsatt person, PEP?

Politiskt utsatt person (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga uppdrag i en stat eller i en internationell organisation, exempelvis som riksdagsledamot, domare i domstol, högre officerare eller ansvarig i statsägt bolag.

Är någon av de ledande i företaget en politiskt utsatt person (PEP) eller släkt till sådan? (obligatoriskt)

Bolagets verksamhet och affärsidé

Ägarens/ägarnas erfarenhet och bakgrund

Finns det någon person som via ägande kommer att ha inflytande i företaget? (obligatoriskt)

Uppgifter om verksamheten

Kommer det att finnas kontanthantering i företaget (obligatoriskt)
Kommer företaget att ha ankommande eller avgående utlandsbetalningar? (obligatoriskt)
Ingår det i företagets verksamhet att förmedla pengar mellan två parter? (obligatoriskt)