Swedbank Corporate Finance tillhandahåller rådgivning till ägare avseende ett brett spektrum av ägarfrågor, såsom värderingsutlåtande, optimering av kapitalstruktur och refinansiering.