Swedbank Corporate Finance har stor erfarenhet och kompetens inom alla typer av kapitalanskaffningar. Under årens lopp har Swedbank Corporate Finance avslutat många transaktioner som sträcker sig från små ”private placements” till nyemissioner och börsintroduktioner.

Våra tjänster omfattar:

  • Finansiell rådgivning
  • Projektledning
  • Analys och värdering
  • Framtagande av prospekt
  • Positionering
  • Marknadsföring
  • Emissionsteknik
  • Avslut
  • Eftermarknadsvård med Corporate Access och analystäckning