Peter Balatzsi

Född 1958, Pensionär, Aktiv som styrelseledamot i ett antal Sparbanker, lång erfarenhet inom bank.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank

Styrelseledamot sedan 2020 och ordförande i bankens kreditutskott

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2020
10 av 12 Styrelsemöten

15 av 15 Kreditutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

Erfarenhet av olika befattningar, inriktning risk- och kreditfrågor inom olika befattningar inom Swedbank.

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Falkenbergs Sparbank och Sparbanken Rekarne

Balazsi Finance & Risk Management AB

 

Arbetslivserfarenhet i urval

Olika chefsbefattningar inom Swedbank, bla rörelseområdeschef, kreditchef, regionkreditriskchef och riskchef Svensk bankverksamhet.

Peter Balatzsi