Karin Ericsson

Född: 1966, Diplomerad Business Controll, IHM Business School, Ägare av EkonomiResurs Karin Ericsson AB

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB
Styrelseledamot i banken och ledamot i bankens kreditutskott

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2022
12 av 12 Styrelsemöten
22 av 25 Kreditutskott

 

Bankspecifik erfarenhet
I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2017

 

Ledamotens oberoende
Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB och Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Arbetslivserfarenhet i urval
Controller på Ericsson Telecom, koncerncontroller Eltel Networks 

 

Tidigare erfarenhet – övrig
Ordförande i Mörbylånga företagsgrupp, Medlem i Mörbylånga näringslivsråd

Karin Ericsson