Johan Lundberg

Född 1977, MBA Stockholms Handelshögskola, VD NFT Ventrues

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB

Styrelseledamot och ingår i bankens Innovationsutskott

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2020
16 av 21 Styrelsemöten

2 av 3 Innovationsutskottet

 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2016, 
Tidigare arbetat på MasterCard, Nordea, Citibank och Swedbank,
Idag anställd hos NFT Ventures - Europas största investerare i FinTech (finansiella tjänster) 

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB och Sparbanksstiftelsen Öland

 

Andra uppdrag

Medlem i styrelsen bl.a. Nordkap, NFT Ventures, Betsson AB samt Loomis AB. Styrelseordförande i Fastighets AB Stentulpanen

 

Tidigare arbetslivserfarenhet i urval

Betalo/PfC AB, PayTech, Mastercardm International, Citybank, Entercard/Barclay Card, Nordea

 

Tidigare erfarenhet - övrig

Styrelseuppdrag i Betalo AB, Payground (del av Svea Ekonomi), Aktiefrämjandet, Unga aktiesparare.

Johan Lundberg