Eva de Falck

Född 1960, Jur kand. Senior rådgivare och styrelseledamot.

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB
Styrelseordförande i banken, ordförande i bankens Risk- och revisionsutskott, ordförande i bankens Ersättningsutskott

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2020
17 av 21 Styrelsemöten
7 av 7 Risk- och revisionsutskott

 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2012, Kredit och finansieringsfrågor, legala frågor, governance, compliance, strategiska frågor

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Andra uppdrag

Sparbanken Rekarne.AB - Styrelseledamot, ledamot i styrelsens Risk- och revisionsutskott och ledamot i etiska kommittén.

Arbetslivserfarenhet i urval

Swedbank 2010-2020 Chefsjurist Svensk Bankverksamhet, Chefsjurist, Head of Group Legal, Styrelsens- och valberedningens sekreterare, medlem i koncernledningen.

SHB 1998-2010 (olika chefsjuristroller och som chef i affären)

Exportkreditnämnden 1991-1998

Jusek 1989-1991

American Express 1985-1989

 

Tidigare erfarenhet – övrig

Sparbanken Vimmerby, ledamot i valberedningen 2017–2020

Sparbanken Skåne, ledamot i valberedningen 2017–2020

Sparbanken Sjuhärad, ledamot i valberedningen 2014–2020

Swedbank Hypotek AB (publ), vice styrelseordförande 2013–2020

Svenska Bankföreningen, ledamot i Juristkommittén 2010–2020

Swedbank Franchise AB, styrelseordförande 2016–2019

Swedbanks Pensionsstiftelser nr. I och II, styrelseledamot 2016–2019

Pensionsandelsstiftelsen Kopparmyntet, styrelseledamot 2016–2019

ATM Holding AB, styrelseledamot 2014–2018

Upplysningscentralen AB (UC), ledamot i Legal Advisory Board 2014–2016

Styrelseordf., Sparbanken Öresund 2014-2015

Ledamot i Swedbank Luxemburg SA 2012-2014

Eva De Falck