Anna Barkevall

Född 1975, Master of Economy från Stockholms Universitet, VD Böda Sand

 

Nuvarande uppdrag i Ölands Bank AB

Styrelseledamot och ingår i bankens Innovationsutskott

 

Närvaro möten Ölands Bank AB 2022
10 av 12 Styrelsemöten

2 av 3 Innovationsutskott
 

Bankspecifik erfarenhet

I styrelsen för Ölands Bank AB sedan 2010

 

Ledamotens oberoende

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens aktieägare Swedbank AB och Sparbanksstiftelsen Öland.

 

Andra uppdrag

Styrgruppsmedlem Regionförbundet Kalmar Län

Arbetslivserfarenhet i urval

Marknadschef KILROY travels Sweden AB 2000-2005

 

Tidigare erfarenhet – övrig

Tidigare Ledamot i Kalmar Öland Airport styrelse, Styrgrupp Ölands kommunalförbund, Ordförande Marknadsrådet, Ordförande juryn EY Entrepreneur of the Year, Fullmäktige Borgholms kommun, Styrelseledamot Kalmar FF

 

Anna Barkevall