Hoppa till textinnehållet

Sparbanksstiftelsen Öland

Vi engagerar vi oss i frågor som är viktiga för bygden och vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder.

En del av Ölands Banks vinst går till vår delägare Sparbanksstiftelsen Öland som i sin tur delar ut bidrag och stipendier för att stärka vår bygd och uppmuntra eldsjälar. Det skapar stimulans och arbetstillfällen, tillväxt och livskvalitet på Öland.

 

Sparbanksstiftelsen har inget vinstsyfte utan förvaltar och delar ut pengar till bygden i form av bidrag och stipendier. Sparbanksstiftelsen Öland verkar för  människorna på Öland och stödjer bara projekt som gynnar Öland.

Stipendiater sökes!

Vi söker stipendiater. Ett stipendie ges som stöd och uppmuntran till unga människor som bidragit till en positiv utveckling inom näringsliv, forskning eller kultur på Öland. Hittills har vi delat ut över 45 miljoner kronor i bidrag och stipendier.

 

Vem kan söka?

Alla är välkomna att lämna förslag på kandidater. Mottagare av stipendierna kan vara unga företagare eller kulturarbetare som visat prov på nyskapande. Med sina insatser ska de aktivt bidragit till att utveckla och stärka företags- och kulturklimatet på Öland. Idrottsstipendier delas ut på Ölands Idrottsgala. Frågor besvaras av Mats Bengtsson på 0705-15 03 80.

 

Ansökan

Ange namn, på lämpliga mottagare och motivera förslaget. Kandidatförslag ska vara oss tillhanda senast 28 februari 2020.

 

Ansökan skickas till:

Sparbanksstiftelsenoland@telia.com

eller

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 57
387 72 LÖTTORP

Ansök om bidrag!

Stiftelsen sammanträder minst varannan månad under året och tar då ställning till inkomna ansökningar.

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Frågor ställs till VT Mats Bengtsson 0705-15 03 80 eller e-post: sparbanksstiftelsenoland@telia.com

 

Ansök online

 

Eller skicka din ansökan till:

 


eller

Sparbanksstiftelsen Öland 
Löttorpsvägen 57
387 72 LÖTTORP

Riktlinjer för bidrag och anslag

Stiftelsens styrelse har fastställt följande riktlinjer.

 

  • Bidrag lämnas endast till sökanden som är bosatta eller verksamma på Öland eller till verksamheter med anknytning till Öland.
  • Bidrag lämnas i första hand till mera omfattande satsningar som är framåtsyftande och nyskapande samt till de som gynnar och involverar barn och unga människor.
  • Bidrag lämnas endast i undantagsfall till privatpersoner.
  • Bidrag lämnas ej till löpande verksamhet och drift. 
  • Projektet som det söks pengar till får inte vara påbörjat.
  • Den som beviljats bidrag ska medverka till att skapa publicitet kring bidraget så att det för allmänheten framgår att Stiftelsen medfinansierar projektet.
  • Projektägare har skyldighet att till Stiftelsen i den omfattning som överenskommes redovisa utveckling och uppnådda resultat i av Stiftelsen medfinansierade projekt.

 

Stiftelsen förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra fattade beslut om projekten inte utvecklas enligt överenskommen plan eller om omständigheterna i övrigt ej överensstämmer med förutsättningarna som fanns då beslutet fattades.