Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Sponsringspolicy

Three pair of legs of golf players.

Ölands Bank är en kompetent bank med personlig omtanke och skall genom uthållig lönsamhet vara en positiv kraft på Öland. Därför ska vårt engagemang nå breda grupper på Öland genom en affärsmässig, aktiv och synlig sponsorverksamhet.

Affärsmodell sponsring

Exponering

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av banken. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. 

 

Aktiviteter

Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Alla sponsoravtal, centrala och lokala, ska innehålla en eller flera aktiviteter där vi möter t. ex medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer. 

 

Affärer

Affärer ska kopplas till samtliga avtal och leda till fördjupade relationer och samarbeten.

Riktlinjer

1. Nationellt vs lokalt

Rikstäckande avtal sker uteslutande via Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. 

Lokala avtal med Ölands Bank ska utgå från Ölands förutsättningar och alltid resultera i aktiviteter och affärer.

2. Sträva efter ungdomsprofil

Ölands Bank går främst in i aktiviteter som stödjer barn och ungdomar. Ölands Bank tror på att vara nära dig – även i framtiden. Kan vi bidra till att våra ungdomar och barn får det bättre och att vi får en levande bygd ser vi det som en mycket viktig återbäring till hela Öland. 
 

3. Idrott, kultur och samhälle

Vår sponsring ska nå ut brett i samhället och ska rymmas inom områdena idrott, kultur och samhälle.

Ja/Nej - Snabbguide om vår sponsorverksamhet

Här följer en snabbguide som visar vilka samarbeten vi är intresserade av och vilka vi vill undvika. 
 

Ölands Bank ska

 • Vara affärsmässig i Bankens sponsorarbete.
 • Sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många människor på Öland.
 • Alltid skriva avtal.
 • Följa Bankens värderingar i sponsorverksamheten.
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.
 • I sitt sponsorarbete uppfattas som en positiv kraft på Öland.
 • Ingå avtal först när värdet av exponering, biljetter och dyl. uppgår till avtalsbeloppet.
 • Sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal.

 

Ölands Bank ska undvika

 • Verksamheter som är skadliga för miljön.
 • Sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar eller saknar motiv i affärsverksamheten.
 • Att sponsra enskilda individer.
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot Bankens värderingar, etik, moral och miljö.
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.