Kapitaltäckning, likviditetsrisk och internt bedömt kapitalbehov

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2019-06-30

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2019-03-31

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2018-12-31

Kapitaltäckning och internt bedömt kapitalbehov 2018-09-30

 

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy 2019-08-01