Hoppa till textinnehållet

Stiftelser

 • Administration och utveckling av stiftelsen
 • Hjälp med kapitalförvaltning
 • Expertis inom flera olika stiftelsetyper

 

Som stiftelsekund får du tillgång till några av marknadens mest kompetenta rådgivare och stiftelsespecialister som hjälper dig med dina önskemål. Tillsammans är vi med och bidrar till att långsiktigt finansiera exempelvis vetenskaplig forskning, utbildning, pension, bättre miljö och levnadsvillkor.

Vilka stiftelsetyper kan vi hjälpa dig med?

Allmännyttiga stiftelser

Det finns olika typer av stiftelser för donationer och insamlingar. Vi hjälper dig att bilda och förvalta den som passar dig bäst.

Pension- och vinstandelsstiftelser

Vi kan hjälpa din organisation att bilda pensions- och vinstandelsstiftelser, för att trygga dina pensionslöften och stärka engagemanget hos medarbetarna. 

Vad kan våra stiftelseexperter hjälpa dig med?

 • Finansiering av ändamålet
 • Portföljkonstruktion
 • Ekonomisk och finansiell rapportering
 • Destinatärsservice
 • Styrelseservice
 • Kansliservice
 • Permutation, skatt, stiftelsebildning
 • Likviditets- och flödesplanering
 • Kapitalförvaltning
 • Redovisning, bokslut och rapportering
 • Ansökningshantering, utbetalning, registerhållning
 • Utbildning, styrdokument, mötesplanering
 • Myndighetskontakter, rapportering, deklarationer
 • Stiftelse- och skattejurister