• För att underlätta för dig kan vi bevilja upp till sex månaders amorteringsbefrielse. Banken har rätt att ompröva amorteringsbefrielsen efter tre månader.
  • Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Det är företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar att lämna besked.
  • Ränta betalas enligt avtal under perioden. 
  • Om du vill börja amortera igen innan sex månader passerat kontaktar du oss på 0485-150 00 eller besöker ett av våra kontor.